Bläddra

Det barnsliga manifestet

Köp här

Det barnsliga manifestet

Köp här
"Det barnsliga manifestet" är en uppgörelse med den vuxnes självbild. Genom att gå i dialog med en rad tänkare och författare, från Rilke, Freud och Gombrowicz till Julia Kristeva och Ann Jäderlund, visar Helena Granström hur barnet kommit att förkroppsliga de grundläggande behov som den genomrationaliserade individen varken velat eller kunnat kännas vid. Hon manar oss att uppvärdera den omognad som är barnets och omfamna det beroende som ständigt trängs bort. "Det barnsliga manifestet" är en lyrisk essä, en civilisationskritik av klassiskt snitt och en ömsint motståndshandling. Svenska Dagbladet: "Härlig läsning." Nöjesguiden: "Med elegant språkbruk, avancerat, insiktsfullt och akademiskt, lyckas Helena Gran- ström närma sig den moderna människan." Sydsvenska Dagbladet: "Vackert politisk." Tidningen Kulturen: "Slagkraftigt, kompakt och insiktsfullt."