Bläddra

Det byggdes aldrig någon järnväg till Sigtuna och Ängsö … : … och våra industrisamhällen finns inte längre för de har ersatts av en global by

Kategorier: Fordon Livsstil, hobby och fritid Samhälle och samhällsvetenskap Tåg och järnvägar
Köp här

Det byggdes aldrig någon järnväg till Sigtuna och Ängsö … : … och våra industrisamhällen finns inte längre för de har ersatts av en global by

Kategorier: Fordon Livsstil, hobby och fritid Samhälle och samhällsvetenskap Tåg och järnvägar
Köp här
Av en god vän fick jag en tidskrift om järnvägar i Bergslagen. Anledningen var att han hade sett att längst bak i tidningen fanns en notis om min bok; ”En vägvisare på Ängsö”. Det fanns en karta över Bergslagens alla järnvägar och alla platser med ett bruk eller gruva var också ansluten med en järnväg. Med stort intresse läste jag och insåg att järnvägen avlöste våra forntida vattenvägar genom Sverige när olika intressen byggde järnvägar mellan bruken och vattenvägarna. Hela Bergslagen (Västmanland, Dalarna, Närke Uppland och Gästrike) är fulla av bruk och många järnvägar som binder samman dem. Järnvägen skapade Sveriges och många andra länders, industriella framgångar. Idag är våra industrisamhällen utsatta för stora strukturella förändringar och det som en gång var Sveriges framtid är nu snarast en ekonomisk katastrof för samhället. Några platser fick aldrig någon järnvägsförbindelse, Sigtuna och Ängsö är ett par exempel. Just i deras fall blev detta istället deras framgångsfaktorer. Den här boken handlar om järnvägen och dess betydelse för vår utveckling samt en del om att det tidigare så framgångsrika samhället nu är på utdöende och har ersatts av en global by. Boken handlar också om varför det aldrig byggdes någon järnväg till Sigtuna eller Ängsö. Crister Mattsson har arit verksam på ett forskningsinstitut med fokus på frågor om bredband och samhälle. Crister har också tidigare gett ut: En vägvisare i Sigtuna och En vägvisare på Ängsö,