Bläddra

Det du irriterar dig på hos andra säger något om dig själv

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Det du irriterar dig på hos andra säger något om dig själv

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Hur vi ser på oss själva och tror om andra stämmer inte alltid med verkligheten. Detta häfte vill ge en djupare insikt om vad som döljs bakom våra bilder av oss själva och bakom vår syn på människor omkring oss. Genom ökad medvetenhet om oss själva och andra förbättras våra relationer med vänner och arbetskolleger. De flesta exemplen – häftet innehåller många illustrerade fallstudier för att göra materialet lättillgängligt – är hämtade från konsultuppdrag på arbetsplatser och beskriver vanliga samarbetsproblem där.