Bläddra

Det dubbla sveket : ett ekologiskt perspektiv på internationellt

Köp här

Det dubbla sveket : ett ekologiskt perspektiv på internationellt

Köp här
Den världsbild och utvecklingssyn som dominerar i det västerländska industrisamhället rimmar illa med fysikens lagar. Västerländsk kultur domineras av det slags självbedrägeri som det innebär att leva som om naturlagarna inte fanns. Dagen industrisamhälle är resultatet av detta självbedrägeri satt i system. Morgondagens samhälle måste organismer ett betydligt intelligentare system för resursutbyte med naturen för att ha en chans att överleva.
Det dubbla sveket handlar om den förlegade världsbild som styr dagens beslutsfattare och om faran av att denna världsbild sprids till världens fattiga länder.