Bläddra

Det ekonomiska tänkandets historia

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Det ekonomiska tänkandets historia

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
En grundläggande bok i ekonomisk doktrinhistoria som inleds med en presentation av Platons och Aristoteles tankar. Den fortsätter med skolastikerna, merkantilismen, fysiokraterna och den moderna nationalekonomins grundare Adam Smith och via Karl Marx, Knut Wicksell och John Maynard Keynes når den så fram till våra dagar

Boken beskriver olika ekonomiska riktningar och visar hur de vuxit fram, ur varandra eller i opposition mot varandra. Den avslutas med en presentation av några uppmärksammade vetenskapsteoretiska idéer om de allmänna betingelserna för en disciplins utveckling.