Bläddra

Det förflutnas magi : en historikers berättelser

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Det förflutnas magi : en historikers berättelser

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Med perspektiv på över 500 år gör Gunnar Artéus ett antal personligt valda nedslag i historien där han på ett lättillgängligt och koncentrerat sätt belyser avgörande och dramatiska händelser som Konstantinopels fall, rättegången mot Oscar Wilde, Bollhuseden, teserna i Wittenberg, Vita Rosens kamp mot nazismen, jordbävningen i Lissa­bon 1755, Rosa Parks och medborgarrättsrörelsen, slaget vid Svensk­sund, general Bonapartes statskupp och andra historiska skeenden som enligt Artéus ”framkallar den känsla som en gång gjorde mig till historiker, känslan av det jag vill kalla för ’det förflutnas magi’.” Gunnar Artéus är professor emeritus i historia samt ledamot av Kungliga Krigsvetenskaps­akademien. Han är även poet, essäist och översättare av utländsk litteratur.