Bläddra

Det fria folket

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

Det fria folket

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
Utanför Upplands norra kust i södra Bottenhavet ligger den natursköna ön Gräsö. Ön har genom sitt läge och befolkningens känsla för traditioner bevarat sin ursprungliga miljö och kultur såsom fisket, jakten, jordbruket och det öppna landskapet.
 Denna bok handlar om de som man främst kan benämna ”det fria folket”. De som bodde i skärgården utanför den sociala gemenskapen, som fanns i byarna Norrboda och Västerbyn. Det fria folket var ofta hänvisade till sig själva och var tvungna att anpassa sig till naturen och havet.
 Östen Anderssons morfar var en av dem. Han får här berätta om sitt liv som fiskare, säljägare och livet på Gräsös östra sida i skärgården.

Östen Andersson är född på Gräsö och har tillbringat stor del av fritiden i sin sommarstuga vid Oxsten.
 Hans intresse för hembygdsforskning har resulterat i denna bok om sin morfar Johan Jansson och hans liv som bland annat fiskare och säljägare på östra sidan av Gräsö.