Bläddra

Det glömda språket : Dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Köp här

Det glömda språket : Dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Köp här
Språket fanns före orden. Det omger oss alltid. Så blir denna min tredje diktsamling ett mera inriktat försök att via orden låta läsaren få närma sig det ordlösa. "Det glömda språket" kan sägas vara sista delen i en trilogi där "Ursprunget" var begynnelsen, ett första avstamp i myllan med känselspröten vända mot det jag kommer ifrån och det jag omges av. Den andra diktsamlingen "Ljuset och skuggorna" innebar ett större inträde i människornas värld, skapelsen av ljus och skuggor, misstag och lidande, men också av kärlek. "Det glömda språket" kan vara en påminnelse om språket bortom orden; dikterna kan vara portar till en större kontakt - eller så är de bara dikter helt enkelt, öppna för individuella tolkningar, olika för varje läsare.