Bläddra

Det handlar om makt

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor

Det handlar om makt

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Det handlar om MAKT är inte vare sig en teoretisk, akademisk eller byråkratisk bok. Sådana böcker gör andra bättre än oss. Vad vi där emot är bra på båda två, är att enkelt beskriva hur jämställdhet eller ojämställdhet yttrar sig i vardagliga situationer och vilka effekterna av det ena eller andra blir. Hur det påverkar oss som människor.

Utifrån våra erfarenheter av att ha arbetat med barn och vuxna under tillsammans 70 år har boken kommit till, men vi gör inte anspråk på att sitta inne med hela sanningen.

Vi har båda genomfört ett stort antal konferenser, seminarier och föreläsningar, samt arbetat flera år inom olika projekt, såsom ledarskap, jämställdhet och organisationsutveckling.

Dessutom ville vi belysa ämnet ur en kvinnas respektive en mans perspektiv. Vi pekar på de olika bemötanden som vi fått utifrån våra kön.

Boken kan användas som ett diskussionsunderlag i vilket sammanhang som helst. Kanske blir du glad när du läser den, kanske känner du igen dig i våra betraktelser eller inte, kanske blir du förbannad på ojämställda strukturer du med, eller rent av på oss! Du behöver inte hålla med om allt!

Alla reaktioner är bra! För det är precis det vi önskar oss, att Det handlar om MAKT väcker tankar, känslor och ger upphov till diskussioner.

Att några fler än oss känner att nu räcker det, nu tänker vi om.

Varmt tack till dig som köper boken, tillsammans kan vi äta hela elefanten, en bit i taget.