Bläddra

Det heliga Ordet för morgonväckelse

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Det heliga Ordet för morgonväckelse

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
De fem [nedanstående] punkterna, som man finner i Nya testamentet, berör de kristnas attityd gentemot pengar. Det är vårt sätt att handskas med mammon. Vi måste ta itu med mammon helt och hållet. Idag borde en kristen påbörja sin väg till väckelse utifrån sin erfarenhet av befrielse från mammon. Vi måste bli befriade från mammon.