Bläddra

Det legitima ägandet : Politiska konstruktioner av allmännyttans privatisering i Stockholms stad 1990–2015

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Det legitima ägandet : Politiska konstruktioner av allmännyttans privatisering i Stockholms stad 1990–2015

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Under 1900-talets sista decennier påbörjades en omfattande förändring av välfärdspolitiken och, som en del av den, bostadspolitiken. Det skulle innebära att en betydande del av den kommunala allmännyttans hyreslägenheter privatiserades. I vissa fall har detta inneburit stora förändringar för människors tillgång till bostäder. Den här avhandlingen handlar om dessa privatiseringar och de förändringar de har inneburit. Privatiseringarna har varit särskilt påtagliga i Stockholm, som därför är huvudfokus för avhandlingen. Studien har ett fördjupat empiriskt fokus genom en analys av budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige mellan åren 1990 och 2015. Ytterligare material för den mer övergripande analysen utgörs av material från de allmännyttiga bostadsbolagen samt propositioner och SOU:er Studien visar hur förändringar har legitimerats med hänvisning till integration och förbättrade förutsättningar för invånare i utsatta områden, grupper som inte i första hand har gynnats av privatiseringarna. Det glapp som här uppkommer mellan de som har tjänat på den förda politiken och de som inte har gjort det, visar att det är en politik som har behövt rättfärdigas och därmed krävt en legitimerande diskurs. Avhandlingen bidrar till forskning med fokus på hur privatiseringar formas och förstås genom diskursiva ordningar och konstruktioner. Helena Löfgren är verksam vid Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola. Det här är hennes doktorsavhandling i företagsekonomi.