Bläddra

Det manliga förnuftet – “Manligt” och “kvinnligt” i västerländsk filosofi

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Det manliga förnuftet – “Manligt” och “kvinnligt” i västerländsk filosofi

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Genevieve Lloyd frilägger i nyläsningar av Platon, Aristoteles, Thomas av Aquino, Bacon, Descartes, Spinoza, Hume, Rousseau, Kant, Hegel och Sartre förnuftets manlighet som en styrande metafor i västerländsk filosofi från grekisk kunskapsteori fram till idag.