Bläddra

Det materialiserade ordet : medium och mening i Eyvind Johnsons författarskap

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Det materialiserade ordet : medium och mening i Eyvind Johnsons författarskap

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Christer Johansson (1965--2020) arbetade under flera år med denna bok, och vid hans bortgång var manuset nästan färdigt.  

Christer var litteraturvetare vid Stockholms universitet. Efter studier i journalistik och filmvetenskap blev hans ingång i ämnet bred, vilket är tydligt i avhandlingen som sedan följde: Mimetiskt syskonskap. En representationsteoretisk undersökning av relationen fiktionsprosa--fiktionsfilm (2008). Christer var forskningssekreterare vid Institutionen för kultur och estetik och dessutom aktiv i Eyvind Johnson-sällskapet. Hans spetskompetens som forskare låg inom det mediala området, och hans förståelse av medialitet inkluderade såväl narratologiska och semiotiska som multimodala och mediehistoriska aspekter, vilket avspeglas i denna bok. Den genomgående tanken i boken är att Eyvind Johnsons romaner uppvisar en osedvanlig medvetenhet om olika medier och deras konsekvenser och kontexter, och det på ett sätt som i hög grad knyter an till just intermedial forskning.  

Manuset har redigerats av Per-Olof Mattsson.