Bläddra

Det mogna tjänstesamhällets förnyelse : affärsmodeller, organisering och affärsrelationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Det mogna tjänstesamhällets förnyelse : affärsmodeller, organisering och affärsrelationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Det finns i dag många olika bilder, debatter och diskussioner om de utmaningar som det svenska samhället och svenskt näringsliv står inför. Förändringar i tjänste- och informationssamhället skapar nya, ibland radikalt förändrade, förutsättningar. Utgångspunkten för denna bok är att forskningen kan bidra på olika sätt: bidra till problemlösning på praktisk nivå, jämföra olika synsätt, bidra till en kritisk diskussion av hur debatter förs, ge inspiration för nya grepp, m.m. Med andra ord: den kan ge olika perspektiv på denna utveckling. En ambition med boken har varit att samla författare från ett brett företagsekonomiskt forskningsfält i syfte att ge många olika vinklingar på denna tjänsteutveckling. I boken presenteras bidrag från forskare vid, eller med anknytning till Handelshögskolan i Stockholm.


När vi i boken uppmärksammar ”tjänstesamhällets” utveckling, är orsaken inte dess framväxt, utan dess snabba och i många avseenden omfattande förändring. Det finns flera orsaker till detta och vi kan se flera stora, samtidiga och sammanhängande bakomliggande drivkrafter. Tjänsteutvecklingen  leder ofrånkomligt till att marknader omdefinieras, att nya marknader skapas  och att gamla gränser mellan branscher förändras. Hanteringen av existerande  marknader blir mer komplex, samtidigt som snabba marknads- och teknikförändringar ger en grund för entreprenörskap och nya företag. Dynamiken i affärsrelationerna mellan företag (inklusive offentliga organisationer) blir alltmer mångfacetterad. Denna bok tar på olika sätt upp dessa frågeställningar och vänder sig till alla som vill få en inblick i denna förändring.