Bläddra

Det offentliga mötet: Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan

Köp här

Det offentliga mötet: Om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan

Köp här
Vad innebär egentligen ett bra bemötande i det offentliga mötet, dvs i mötet mellan medborgare och tjänsteman? Kan det goda bemötandet öka allmänhetens tilltro gentemot förvaltningen? Kan ett gott bemötande ses som en form av etisk dygd? I Det offentliga mötet behandlas dessa frågor med försäkringskassans aktörer, handläggare och försäkrade, i fokus. Flera olika handläggare och försäkrade har fått berätta om sina upplevelser och känslor efter ett möte. Handläggarnas egna resonemang kring hur man som offentlig tjänsteman bör bete sig - deras etiska normer - åskådliggörs och problematiseras. För analysen av relationen mellan tilltro och bemötande används teorier om legitimitet och närbyråkrater.

Stina Hall är doktorand i statsvetenskap vid Lunds universitet och har tidigare arbetat som handläggare på försäkringskassan.