Bläddra

Det oförstörbara paradiset: En kritisk betraktelse av skapelseteorier

Köp här

Det oförstörbara paradiset: En kritisk betraktelse av skapelseteorier

Köp här
På ett enkelt och personligt sätt tar Gunnar Odhner itu med att kritiskt betrakta två av våra skapelseberättelser: den vetenskapliga och den bibliska. Har de något relevant att säga oss? Är det möjligen så att båda kommer till korta? Gunnar Odhners främsta utgångspunkt är språket. Kan vi med språket i en icke-paradisisk tillvaro föreställa oss ett paradis? Hur beskrivs språkets tillkomst i de båda berättelserna? Är de svar som presenteras tillfredsställande? I sin kritiska granskning försöker Gunnar Odhner hitta en utgångspunkt som inte leder till en oändlig räcka av av eviga frågor som främliggör oss från oss själva. Gunnar Odhner har bland annat hämtat filosofisk inspiration från Wittgenstein, Kirkegaard, Sartre och Bourdieu men anslaget i boken är unikt och personligt.