Bläddra

Det öppna universum : ett argument för indeterminism

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Köp här

Det öppna universum : ett argument för indeterminism

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Köp här
Är tillvaron förutbestämd, determinerad?Frågan har gäckat människan sedan filosofinsfödelse. Åtskilliga av de stora tänkarna harvarit determinister. Men i den här bokenfrilägger Karl Popper svagheterna i derasargument. Men han visar också varför detinte räcker med indeterminism. Och det föross rätt in till kärnan i hans filosofi.Avslutningsvis diskuteras frågorna kringvetenskaplig reduktionism. Med sin glasklara skärpa och sitt vetenskaps-historiska kunnande intar Popper en särställning bland akademiska författare. Han har inspirerat forskare och samhällsdebattörer långt utanför yrkes-filosofernas begränsade krets. Karl R. Popper (1902–1994) filosof, vetenskapsteoretikeroch en av vår tids mest framstående och kontroversiellatänkare.W. W. Bartley (1934–1990) bokens utgivare, studeradeursprungligen för Popper, sedemera professor och en avhans viktigaste medarbetare.