Bläddra

Det reglerade undantaget : Högerns jordbrukspolitik 1904-2004

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar
Köp här

Det reglerade undantaget : Högerns jordbrukspolitik 1904-2004

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar
Köp här
Jordbrukspolitik har sedan 1930-talet inneburit omfattande statliga regleringar och ingenting man förknippar med moderaterna, som främst betraktats som ett avregleringsvänligt parti. Trots detta drev partiet en politik på jordbruksområdet som varken syftade till avreglering eller ett av marknadskrafterna inspirerat system. Moderaternas jordbrukspolitik utgjorde ett reglerat undantag från den annars liberalt orienterade synen på näringslivet. Det reglerade undantaget uppkom på 1930-talet men bakgrunden stod att finna i de nationella tankegångarna från det sena 1800-talets nationalromantik. Uppfattningen att jordbruket var någonting mer än bara en del av näringslivet var vanliga inom högern. Detta kombinerades med en mycket stark jordbrukarfalang inom partiet. Boken behandlar moderata samlingspartiets och dess föregångares jordbrukspolitik från 1904 till idag. Frågan om jordbrukets roll i högerns tänkande ligger till grund för framställningen som fokuserar på vilken politik partiet bedrev och varför. Fredrik Eriksson är historiker och verksam vid Södertörns Högskola.