Bläddra

Det sociala nätverkets stöd vid plötsligt dödsfall : när livet måste gå vidare

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Det sociala nätverkets stöd vid plötsligt dödsfall : när livet måste gå vidare

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Huvudsyftet är att ge vägledning och råd till sociala nätverk som stöder efterlevande efter plötsliga, oväntade dödsfall. Efterlevandes sociala nätverk vill så gärna hjälpa till men är ofta väldigt osäkra på hur de ska kunna ge stöd. Många människor står inför samma utmaningar när dödsfallet sker mer väntat, till exempel vid cancer. Råden kan alltså komma till nytta även efter väntade dödsfall. Boken är baserad på internationell forskning samt på helt ny forskning, genomförd av författarna själva. Vägledningen är i stor utsträckning baserad på efterlevandes och sociala nätverks egna erfarenheter och fokuserar på vad som kan förbättras i stödprocesserna mellan dem. Innehållet ger också professionella stödgrupper kunskap om efterlevandes och sociala nätverks reaktioner. Boken är alltså aktuell både för yrkesverksamma och för studerande som utbildar sig inom de människovårdande yrkena.