Bläddra

Det svenska miraklet i repris?

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Det svenska miraklet i repris?

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Från 1870-talet och framåt uppvisade Sverige inget mindre än ett ekonomiskt mirakel, vilket grundades i en radikal industriell omvandling och entreprenörskapsledd tillväxt understödd av stora investeringar i främst utbildning och infrastruktur. Dessutom har ett antal internationellt sett mycket framgångsrika industriella kluster etablerats i vårt land.
Världsekonomin är nu inne i en period av omvälvande strukturella förändringar. Den tekniska utvecklingen, och främst spridningen av informations- och kommunikationsteknologin (IKT), innebär att inte bara kapital och teknologi utan även arbetskraft blir alltmer rörliga.
I denna bok studeras hur Sverige påverkas av det pågående teknikskiftet och globaliseringen och vilken ekonomisk-politisk beredskap som finns för att möta den nya situationen. Boken avslutas med konkreta ekonomisk-politiska rekommendationer för att främja kunskapsintensiv och tillväxtbefrämjande produktion i Sverige i en alltmer globaliserad omvärld.
Thomas Andersson är rektor vid Högskolan i Jönköping och professor i industriell organisation och internationell ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Pontus Braunerhjelm innehar Leif Lundblads professur i internationell affärsverksamhet vid KTH i Stockholm och är också forskningsledare vid Forum för småföretagsforskning.
Ulf Jakobsson är adjungerad professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och har tidigare varit chef för Industriens Utredningsinstitut.