Bläddra

Det synliga : samtida svensk fotografi = The visible : contemporary Swedish photography

Kategorier: Fotografi Konst
Köp här

Det synliga : samtida svensk fotografi = The visible : contemporary Swedish photography

Kategorier: Fotografi Konst
Köp här
Det synliga. Samtida svensk fotografi tecknar en bild av de mest centrala frågor, förhållningssätt och ämnen som gestaltas av fotografer och konstnärer som arbetar med fotografi i Sverige på 2000-talet. Boken innehåller omfattande presentationer av 21 svenska fotografer med arbeten från de senaste fem åren. Deras verk kan ta sig de mest skiftande uttryck och former, men gemensamt är en större medvetenhet om fotografins teoretiska förutsättningar och ett intresse för den iscensatta bilden snarare än den dokumentära. Medverkar gör Marie Andersson, Lotta Antonsson, Stina Brockman, Miriam Bäckström, Trinidad Carillo, Aida Chehrehgosha, Dawid, Catharina Gotby, Denise Grünstein, Annika von Hausswolff, Maria Hedlund, Linda Hofvander, Annica Karlsson Rixon, Jenny Källman, Tuija Lindström, Maria Miesenberger, Tova Mozard, Julia Peirone, Eva Stenram, Anna Strand och Pernilla Zetterman. Rikt illustrerad. Svensk och engelsk text. Boken är en del av ett större forskningsprojekt om fotografi i Sverige och föregås av Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000, en omfattande studie av svensk fotografi under tre betydande decennier.