Bläddra

Detta är demenssjukdom : fakta om kognitiva sjukdomar

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här

Detta är demenssjukdom : fakta om kognitiva sjukdomar

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Köp här

Faktabok om de vanligaste demensdiagnoserna och vilka behov de olika patientgrupperna har.

Demenssjukdom är ett samlingsnamn för många olika tillstånd som påverkar hjärnan. Numera benämner man dem också som kognitiva sjukdomar. Demenssjukdom är en av de vanligaste folksjukdomarna och ses som en av världens stora hälsoutmaningar. Det krävs ökad kunskap för att möta och vårda den växande gruppen av personer som insjuknar. Därför finns den här boken.

Detta är demenssjukdom – fakta om kognitiva sjukdomar presenterar de fem vanligaste demensdiagnoserna och vilka behov de olika patientgrupperna har. Den beskriver också symtom som ofta misstolkas som demenssjukdom och förklarar BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.

Boken tar bland annat upp begreppet kognitiv funktionsnedsättning, Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontallobsdemens, Parkinsons sjukdom, Lewykroppsdemens, PTSD, intellektuell funktionsnedsättning och Downs syndrom.

Budskapet är att en ökad medvetenhet om vad kognitiva sjukdomar innebär ger större möjlighet till en personcentrerad vård och omsorg. Boken kan även användas som uppslagsbok och varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor.

Boken vänder sig till yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom och kognitiv svikt. Den kan också läsas av närstående. Denna andra upplaga är uppdaterad med ny forskning, nya begrepp och ett nytt stycke om känslor, både positiva och negativa.

Margareta Skog är leg. sjuksköterska och med.dr i omvårdnad med inriktning mot äldre. Hon har arbetat som omvårdnadsansvarig på Tema Åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset och har tidigare varit lektor på Sophiahemmet Högskola, vårdforskningschef Stockholms Borgerskap samt rektor för Silviahemmet.