Bläddra

Diagnos och identitet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Diagnos och identitet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Vad innebär det att få och leva med en diagnos? Hur berättar jag om mig själv för andra människor, och hur skapas deras bild av mig? Hur vi ser på människor med funktionshinder och utanförskap är ständigt aktuella frågor. I Diagnos och identitet ges en bred presentation och introduktion till området. Diagnoser betraktas bland annat ur ett kommunikativt perspektiv, hur diagnoser förändras från tid till annan och hur diagnoser speglar den samtid där de används.

Boken, som tillkommit på initiativ från Riksförbundet Sällsynta diagnoser, är en antologi med bidrag av forskare vid Stockholms, Linköpings och Örebros universitet. I boken porträtterar dessutom sju personer sig själva genom text och bild; en närstående och sex personer med särskilda diagnoser beskriver sina liv och vilka konsekvenser diagnosen får i olika vardagliga situationer.

Diagnos och identitet vänder sig i första hand till studerande vid olika utbildningar vid högskolan: sjuksköterskor, socionomer, psykologer, speciallärare och andra. Den vänder sig också till personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med personer som lever med livslånga funktionsnedsättningar.


Eleonor Antelius är filosofie doktor i Hälsa och Samhälle och arbetar som lektor vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet.

Helena Bergström är filosofie doktor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Georg Drakos är docent i etnologi vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Maria Gardsäter är projektledare vid Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Helena Hörnfeldt är filosofie doktor i etnologi och verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Lars-Christer Hydén är professor i socialpsykologi vid Linköpings universitet.

Kerstin Möller är medicine doktor i handikappvetenskap vid Hälsoakademin, Örebro universitet.

Robert Ohlsson är filosofie doktor i pedagogik och verksam som lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Petra Roll Bennet är filosofie doktor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Elisabeth Wallenius är utbildad arbetsterapeut och förälder till en vuxen dotter som har Aperts syndrom, ett mycket sällsynt missbildningssyndrom.

Linda Örulv är forskarassistent och filosofie doktor i Hälsa och samhälle vid Institutionen för Medicin och hälsa, Linköpings universitet.