Bläddra

Dialektikens revolution

Köp här

Dialektikens revolution

Köp här
Konsten att resonera bör hanteras av Varat för att den skall vara metodisk och korrekt. Detta verk innehåller de exakta nycklarna för att skapa ett fritt mentalt sinne och för att forma ett mentalt sinne som är fritt från valets koncept. Dialektikens Revolution eftersträvar en integration av människans alla värden.