Bläddra

Dikter 1959-1972

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

Dikter 1959-1972

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp härDikter 1959-1972 är en samlingsvolym som omfattar Göran Sonnevis sex första diktsamlingar: Outfört (1961) Abstrakta dikter (1963) Ingrepp - modeller (1965) Och nu! (1967) Det måste gå (1970) Det oavslutade språket (1972).

Göran Sonnevi, född 1939 i Lund, engagerar sig lidelsefullt mot kapitalism och imperialism medan han registrerar sitt privata liv som det är, upphängt mitt i världen. Sonnevi utvecklas i sina senare episka diktsviter till en gränsöverskridande och gränslös poet: kärleksdiktare och kosmolog, mystiker och matematiker.