Bläddra

Dikter om kärlek och hat

Köp här

Dikter om kärlek och hat

Köp här

En klassiker i nytolkningCatullus dikter är fyllda av starka känslor: av kärlek, sex, hat, svartsjuka och självmedlidande, men de är också ofta ömsinta och eleganta. Ett 70-tal av Catullus dikter presenteras här i översättning av Gunnar Harding och Tore Janson. Kärleksdikter till den kvinna han kallade Lesbia och till den vackre ynglingen Juvientus såväl som fräna smädedikter riktade mot Julius Caesar. Det är roligt, fräckt och ytterst läsbart än idag.De trovärdiga biografiska upplysningarna om Catullus (84-54 f.Kr.) ryms på en A4-sida. Ändå räcker dessa för en ungefärlig rekonstruktion av hans levnadsbana. Han föddes troligen år i Verona i södra Gallien. Fadern var en rik köpman. Catullus var impulsiv med häftigt uppflammande känslor, vare sig det rörde sig om kärlek eller hat eller bådadera. Han levde under en dramatisk epok i Roms historia - en tid av krig, inbördeskrig, politiska mord och konspirationer. Den tid då Caesar och Pompejus stred om makten och Cicero förgäves försökte värna om den romerska republiken. År 61 f.Kr. begav sig Catullus till Rom där han snart blev en central gestalt i den krets som kallades neoterikerna, de nya poeterna. På komplicerade versmått diktade de om vardagslivet och kärleken. Det personliga tilltalet, elegansen och den naturliga rösten dominerade stilen. I deras dikter finns ett lättsinne som starkt avviker från de stränga romerska idealen och som innebar en förnyelse av den latinska poesin.

Umgängeslivet i kretsen kring Catullus tycks ha präglats av frimodighet. Men han var ingalunda någon fattig rännstenspoet. Hans umgänge tycks ha varit det vackra folket i de fashionabla kvarteren kring Forum. Clodia antas ha varit den kvinna Catullus besjöng och som han älskade - och hatade. Som Lesbia skulle hon leva vidare i några av världslitteraturens mest högspänningsladdade erotiska dikter.

Om författarna/översättarnaGunnar Harding (född 1940) är författare, översättare och kritiker. Han har varit redaktör för Lyrikvännen och Artes och är ledamot i Samfundet De Nio. Gunnar Harding har haft stor betydelse som introduktör av utländsk modernism, framför allt fransk, amerikansk och anglosaxisk lyrik. Hans poetiska produktion omfattar ett femtontal böcker. Tore Janson (född1936) är före detta professor i latin. Han har publicerat flera böcker och ett stort antal vetenskapliga artiklar inom områdena latin, allmän lingvistik, fonetik och afrikanska språk.

Boken är försedd med ett förord av Gunnar Harding och Tore Jansson.