Bläddra

Dilemman i förhörsledarrollen

Kategorier: Juridik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Dilemman i förhörsledarrollen

Kategorier: Juridik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
”Det kan väl inte vara så svårt att hålla förhör, jag kan ju snacka med folk”, tänkte Gunilla Blomberg i början av sin poliskarriär. Men erfarenheten lärde henne snart att det är en komplex utmaning. Utöver kännedom om relevanta lagar kräver det bland annat psykologisk kunskap, kommunikativa strategier, tolkningsförmåga, förtrogenhet med rättssystemet och praktisk klokhet. I den här essän analyserar Gunilla Blomberg, tillsammans med Maria Wolrath Söderberg, ett fall som ruskade om henne och som gjorde att hon kom att se på förhörsledarrollen på ett nytt sätt.