Bläddra

Din grammatik – Utbildningspaket

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Din grammatik – Utbildningspaket

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Din grammatik är ett utbildningspaket som bygger på språkforskning om hur inlärare utvecklar sin grammatik utifrån specifika utvecklingsstadier. Materialet följer därmed inläraren och är inte kopplad till någon specifik kurs.

Genom att inläraren får följa upplägget ges möjlighet till mer effektiv undervisning och anpassning till individen. Processbarhetsteorin ligger till grund för den grammatiska progressionen och för det pedagogiska upplägget står bland annat Cummins fyrfältsmodell och transspråkande.

Utbildningspaketet är avsett att användas kontinuerligt under hela utbildningen och är inte begränsat till någon specifik kurs.

Din grammatik är ett utbildningspaket som omfattar:

- Övningsbok
- Lärarhandledning (nedladdningsbar pdf)
- Automatisering/övning (digitala övningar)
-Tankekartor (nedladdningsbara pdf:er)
-Talaspel (nedladdningsbara pdf:er)
-Talövningar (nedladdningsbara pdf:er)