Bläddra

Din klara sol : berättelser från en gammal byskola i Sörmland

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Din klara sol : berättelser från en gammal byskola i Sörmland

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
En kultur- och skolhistorik, förankrad i Sörmlands landsbygd, med giltighet i hela landet, beskrivande en tid då landsbygden genomgick stora förändringar. Det blev resultatet då konstnären Lise Devrient forskade om Västanfors skola, belägen i Västerljung vid kustvägen Trosa - Nyköping. Hon bor själv i det före detta skolhuset, som hon flyttade in i 1965. Husets historia är händelserik och präglad av skolepoken, 1924 till 1951. Lise har intervjuat gamla elever. Hon har även tagit del av korrespondens från folkskoleläraren Anna Nyberg, som sågs som en udda fågel i bygden, men blev kvar i skolan under alla år. Epoken visar sig långt ifrån idyllisk eller konfliktfri - läxläsning ansåg exempelvis vissa föräldrar vara en ren lyx ... Det var huset självt som gav henne uppdraget, menar Lise, och berättar om ett sjunkande och stigande mummel i drömmarna då hon var nyinflyttad - som tystnade då honn bott in sig och nu alltså fått ett litterärt och konstnärligt eftermäle! Boken är illustrerad av författarens träsnitt, maken Christians omslagslayout och gamla skolfotografier med gravallvarliga barn.