Bläddra

Din ljusa skugga : en mässa i Heliga danser-tradition SATB

Kategorier: Konst Musik Noter, sångtexter och libretton

Din ljusa skugga : en mässa i Heliga danser-tradition SATB

Kategorier: Konst Musik Noter, sångtexter och libretton
Köp här
Din ljusa skugga en mässa i Heliga danser-tradition innehåller nattvardsgudstjänstens alla ordinarie delar. Bildspråket vill beskriva en rörelse från mörker till ljus och är hämtat ur dygnets rytm, från skymning till morgon. Mässan har tillkommit i nära samverkan mellan textförfattare, tonsättare och koreograf. Verket går även att sjungas trestämmigt SAB vid behov kan alltså tenorstämman uteslutas. Heliga danser vilar på övertygelsen att dans är ett ursprungligt mänskligt behov och har en helande och andlig dimension. De första kristna dansade som ett naturligt uttryck för sin glädje över Kristus; ja, de tidiga kyrkofäderna menade rentav att eftersom änglarna dansade i cirkel i himlen borde de kristna dansa samma cirkeldans på jorden. I dag svarar Heliga danser an mot behovet av att få ihop det kroppsliga och sinnliga med det andliga. Danserna har sina rötter i den folkliga dansen och har dansats inom Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet. De Heliga danserna ger en dynamisk liturgi och har steg så enkla att inga förkunskaper krävs. All dans sker därför gemensamt i församlingen, precis som psalmsången och bönen.