Bläddra

DISC : en stilstudie av beteenden, kommunikation och påverkanspsykologi

Köp här

DISC : en stilstudie av beteenden, kommunikation och påverkanspsykologi

Köp här
en stilstudie av beteenden kommunikation och påverkanspsykologi Varför är det så svårt att kommunicera med vissa människor? Och ännu viktigare, vad kan du göra för att överbrygga dessa kommunikativa hinder och förbättra dina relationer till andra? Sättet vi kommunicerar på hänger ihop med vårt sätt att agera och våra beteendemönster påverkar vårt sätt att kommunicera. Fakta är att när vi möter någon som inte är, gör eller kommunicerar som oss själva: . har vi svårare att få en bra kontakt . missförstår vi varandra mer . är det svårare att påverka den andre . retar vi lättare upp oss på den andres beteenden DISC – en stilstudie av beteenden kommunikation och påverkanspsyko­logi har en praktisk approach som ger dig verktyg att hantera och arbeta mer effektivt med andra människor – oavsett om du är ledare, säljare, tränare, lärare eller har någon annan roll där du använder positiv påver­kanspsykologi. Här finner du exempelvis svaren på varför du retar upp dig mer på vissa människor och tycks uppleva en fantastisk personkemi med andra. Boken presenterar också den framgångsrika DISC-teorin på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Du kommer att lära dig mer om: . dina egna beteende-och kommunikationspreferenser, andras sätt att agera och reagera på ditt sätt att kommunicera . hur du läser av andra människors föredragna sätt att kommunicera . dina egna och andras kommunikativa styrkor och svagheter . hur du snabbt kan använda tekniker för att skapa bra kontakt med andra människor . hur du använder ”rätt” argument för att kunna påverka andra i en viss riktning Lars Sjödin Fil mag. ledarskap, beteendevetare och författare är grundare av företagen CL Sweden och bokförlaget Jinks No Jinx. Idag arbetar Lars som konsult på organisations-, grupp-och individnivå. en stilstudie av beteenden kommunikation och påverkanspsykologi Varför är det så svårt att kommunicera med vissa människor? Och ännu viktigare, vad kan du göra för att överbrygga dessa kommunikativa hinder och förbättra dina relationer till andra? Sättet vi kommunicerar på hänger ihop med vårt sätt att agera och våra beteendemönster påverkar vårt sätt att kommunicera. Fakta är att när vi möter någon som inte är, gör eller kommunicerar som oss själva: . har vi svårare att få en bra kontakt . missförstår vi varandra mer . är det svårare att påverka den andre . retar vi lättare upp oss på den andres beteenden DISC – en stilstudie av beteenden kommunikation och påverkanspsyko­logi har en praktisk approach som ger dig verktyg att hantera och arbeta mer effektivt med andra människor – oavsett om du är ledare, säljare, tränare, lärare eller har någon annan roll där du använder positiv påver­kanspsykologi. Här finner du exempelvis svaren på varför du retar upp dig mer på vissa människor och tycks uppleva en fantastisk personkemi med andra. Boken presenterar också den framgångsrika DISC-teorin på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt. Du kommer att lära dig mer om: . dina egna beteende-och kommunikationspreferenser, andras sätt att agera och reagera på ditt sätt att kommunicera . hur du läser av andra människors föredragna sätt att kommunicera . dina egna och andras kommunikativa styrkor och svagheter . hur du snabbt kan använda tekniker för att skapa bra kontakt med andra människor . hur du använder ”rätt” argument för att kunna påverka andra i en viss riktning Lars Sjödin Fil mag. ledarskap, beteendevetare och författare är grundare av företagen CL Sweden och bokförlaget Jinks No Jinx. Idag arbetar Lars som konsult på organisations-, grupp-och individnivå. en stilstudie av beteenden kommunikation och påverkanspsykologi Varför är det så svårt att kommunicera med vissa människor? Och ännu viktigare, vad kan du göra för att överbrygga dessa kommunikativa hinder och förbättra dina relationer till andra? Sättet vi kommunicerar på hänger ihop med vårt sätt att agera och våra beteendemönster påverkar vårt sätt att kommunicera. Fakta är att när vi möter någon som inte är, gör eller kommunicerar som oss själva: . har vi svårare att få en bra kontakt missförstår vi varandra mer är det svårare att påverka den andre retar vi lättare upp oss på den andres beteenden Lars Sjödin Fil mag. ledarskap, beteendevetare och författare är grundare av företagen CL Sweden och bokförlaget Jinks No Jinx. Idag arbetar Lars som konsult på organisations-, grupp-och individnivå.
Under många år har han på Bosön utbildat idrottsledare och utövare på nationell och internationell elitnivå i beteendevetenskapliga ämnen. Lars är ackredi­terad och certifierad i tre DISC-instrument och är internationellt licen­sierad NLP-tränare samt certifierad coach. Lars är också författare till böckerna Ledarskapets 4:e dimension (JNJ) och Tänk om – att arbeta med social kompetens i skolan (Studentlitteratur) www.coachingleaders.se