Bläddra

Diskrimineringslagen : en kommentar

Köp här

Diskrimineringslagen : en kommentar

Köp här
Sedan 2009 gäller en ny diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Diskrimineringslagen. En kommentar ger en utförlig beskrivning av rättsområdet. Lagen kommenteras och hänvisningar ges till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. Innehåller även referenser till litteratur och artiklar.