Bläddra

Djurhållning och miljön – hantering av risker och möjligheter med stallgödsel : betänkande från Utredningen om miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. SOU 2013:5

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djurhållning Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Djurhållning och miljön – hantering av risker och möjligheter med stallgödsel : betänkande från Utredningen om miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. SOU 2013:5

Kategorier: Agronomi och lantbruk Djurhållning Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Enklare förädla hästkrafter!

Föreslår skärpt tillsyn enligt miljöbalken av hur gödsel från häststall tas om hand. Tillsynen är särskilt viktig nära tätorter, där hästhållningen tenderar att öka.
Föreslår dessutom att tillståndskravet för biogasproduktion på enskilda gårdar endast ska gälla anläggningar som producerar mer än 300 000 kubikmeter gasformigt bränsle. I övriga fall ska det räcka med att gården gör en anmälan till ansvarig myndighet.