Bläddra

Döden och döendet – Etiska, existentiella och psykologiska aspekter

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Döden och döendet – Etiska, existentiella och psykologiska aspekter

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Under senare år har det skett en allt större fokusering på frågor och problem i samband med döden och döendet. Denna bok är ett humanistiskt bidrag till de frågor och problem som uppstår när människan närmar sig livets slut. Dessa frågor behandlas utifrån ett etiskt, existentiellt och psykologiskt perspektiv. Emellertid är dessa frågor även insatta i ett historiskt, kulturellt och religiöst sammanhang, vilket också behandlas i boken. Bokens syfte är att mot denna bakgrund behandla vad som händer under den svårt sjukes sista tid. Praktiska frågor som uppstår efter dödsfallet tas också upp till behandling. Boken riktar sig till studerande inom de vårdutbildningar som kommer i kontakt med dessa frågor. Den kan även användas för vidareutbildning bland personal som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med människor som befinner sig vid livets slut. Boken kan även läsas av andra som är intresserade av att fördjupa sig i de frågor som tas upp i boken.