Bläddra

Döden på stranden

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Döden på stranden

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Oräkneliga är de, människorna som av en eller annan anledning – eller av ingen anledning alls – mött döden på stranden. Somliga har omkommit i masstragedier, som när en tsunami dragit in och förintat allt i sin väg eller när en främmande flotta anlänt och massakrerat befolkningen i någon kuststad. Andra har dött en egen, individuell stranddöd, frambesvärjd av mörka eller ljusa krafter – ibland genom en ren olyckshändelse, ibland av egen fri vilja, ibland på våldets hårda vägnar.

 

I Döden på stranden utforskar Per Högselius människans förhållande – i nuet och det förflutna – till havsstranden som ett dödens, skräckens och sorgens territorium. Till sin hjälp tar han samtidens berättelser såväl som konst-, film- och litteraturhistorien.