Bläddra

Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder. Brå rapport 2

Kategorier: Juridik
Köp här

Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder. Brå rapport 2

Kategorier: Juridik
Köp här

Rapporten beskriver trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder i Sverige i jämförelse med motsvarande uppgifter från 22 andra länder i Europa. Även jämförelser av dödligt våld mot kvinnor respektive mot män samt mellan olika åldersgrupper presenteras.