Bläddra

Doktor Kant och den oekonomiska rationaliseringen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Doktor Kant och den oekonomiska rationaliseringen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Stravan mot ordning hittar man ocksa i Foretagshandlingens varldar. Lagar, regler och maximer forvandlar Bor till Ar det vet bade juristerna och de praktiska filosoferna.

Det kan handla om Etik som stravar efter att visa vilka handlingar som ar goda eller onda. Den naturliga handlingens varld tyglas till en konstgjords varld. De som reglerar tekniken och industrin ar oftast ingenjorer. De anvander teknisk standardisering for att skapa ordning. Men hur undviker man overorganisering? Tragiskt nog driver oss ordningslusten att fortsatta.

Doktor Kant och den oekonomiska rationaliseringen utgor band 2 av Pierre Guillet de Monthouxs Foretagets filosofi I-VIII.

Pierre Guillet de Monthoux initierade forskningsprogrammet Foretagets filosofi under sin tid som lektor vid Kungliga Tekniska Hogskolan, forskare vid Wissenschaftszentrum fur Sozialforschung Berlin och docent vid universiteten i Lund, Linkoping, Witten-Herdecke och Abo Akademi. Forskningsarbetet fortsatte darefter under professurer i Allman foretagsekonomi vid Stockholms universitet samt Filosofi och management vid Copenhagen Business School. Inom forsknings- och utbildningstemat Experiments in Art and Capitalism implementerar han Foretagets filosofi vid Handelshogskolan i Stockholm som gastprofessor vid Centre for Art, Business and Culture och Director for SSE Art Initiative.