Bläddra

Domarliv och dömda själar

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Domarliv och dömda själar

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Erland Aspelin har ett långt domarliv bakom sig. I denna bok minns han åren i Lund som juris studerande på 50-talet och de fortsatta upplevelserna som tingsnotarie i Broby under den legendariske häradshövdingen Carl Davidsson, inträdet i skånska hovrätten under presidenten Björn Kjellins era och den fortsatta karriären från hovrättsfiskal till tjänsten som hovrättslagman. Här skildras möten med många särpräglade människor bland rättslivets aktörer. Dömandet väcker starka minnen till livs. Aspelin engageras också inom det offentliga utredningsväsendet, främst med frågor om avkriminalisering och straffpåföljderna. Ett särskilt uppdrag gäller lagstiftningen om dödsbegreppet och ingrepp i den döda kroppen. Det leder till en hetsk kamp från dem som inte vill acceptera hjärnrelaterade dödskriterier. Domarlivet inrymmer också uppdrag vid den juridiska fakulteten i Lund, övervakningsnämnden och den kommunala hyresnämnden. Boken ger som helhet bilden av en domare med bred anknytning till samhällslivet.