Bläddra

Dramatik och prosatexter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Klassisk dramatik
Köp här

Dramatik och prosatexter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Klassisk dramatik
Köp här
För första gången finns nu Büchners litterära produktion samlad i en volym på svenska, i briljant översättning av Lars Bjurman. Boken ingår i klassikerserien Atlantis väljer ur världslitteraturen. Medicinaren och revolutionären Georg Büchner lämnade vid sin död 1837 i en ålder av endast 23 år efter sig en rik produktion av pjäser, dikter, brev och prosatexter. Politiskt var han radikal, en utopist som hamnade i konflikt med de styrande i storhertigdömet Hessen och dog i landsflykt i Zürich. Inte minst hans visionära och kompositionsmässigt avancerade pjäser bjuder på lysande exempel på den framväxande sociala kritik som började spridas sig i industrialismens spår i det förrevolutionära Tyskland. Eftervärlden menar att han kunnat nå Goethes och Schillers storhet som författare om han fått leva längre. Efter sin död har han kommit att inspirera en rad både naturalistiska och expressionistiska författare och hans pjäser har anammats av ständigt nya generationer teaterregissörer. I Lars Bjurmans briljanta och språkligt följsamma översättning kommer nu hans litterära produktion för första gången samlad i en volym på svenska.