Bläddra

Drift- och underhållsinstruktioner & annan dokumentation i entreprenader

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Drift- och underhållsinstruktioner & annan dokumentation i entreprenader

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Boken är en sammanslagning av de tidigare titlarna ”Instruktioner för drift och underhåll – Branschstandard upphandling och innehåll” och ”Dokumentation i entreprenader” och på så sätt en samlad källa för all den dokumentation som behöver produceras, överlämnas eller arkiveras innan entreprenadåtagandet är avslutat. Innehållet vill underlätta den svåra tolkningen att läsa ut vilken dokumentation som krävs i ett enskilt projekt och som följer av entreprenadform och projektspecifika krav.