Bläddra

Du har varit i alla städer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Du har varit i alla städer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Städer är mycket politiska fenomen. De byggs av människor, men de formar också människorna som bor i dem. Utifrån denna insikt har städer i århundraden byggts som platser för att skapa moraliskt rättfärdiga liv, underdåniga liv och kapitalackumulerande liv.

I den här boken reser vi till åtta idealstäder och skärskådar striden om deras innehåll, en strid som ofta förs med subtila medel: stadsplaner, byråkrati, nybyggnationer och långsamma socioekonomiska förskjutningar.