Bläddra

Du kan räkna med Mulle Meck II

Du kan räkna med Mulle Meck II

Köp här
Du kan räkna med Mulle Meck 

Lägg den matematiska grunden redan i förskolan Mät, sortera och jämför med Mulle Meck och hans vänner.

Så här arbetar du med boken:

Sitt med en grupp barn och gör uppgifterna tillsammans. Arbeta med ett uppslag i taget.

Börja med att titta på bilden vad ser ni och vad händer på bilden?

Läs berättelsen. Fortsätt att diskutera bilden. Vad tror ni händer nu?

Läs uppgiften och låt barnen lösa problemet.

Diskutera lösningarna med barnen. Har alla löst uppgiften på samma sätt?

Ställ frågor, lyssna och gå vidare med andra frågeställningar.