Bläddra

Dysartri – Manual

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Dysartri – Manual

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Dysartri – bedömning och intervention är ett teoretiskt och praktiskt heltäckande material för bedömning och intervention vid neurologiskt betingade talstörningar. Materialet består dels av en lärobok om dysartri (huvudbok), dels av ett komplett testmaterial som är en reviderad och utvidgad version av Hartelius och Svenssons Dysartritest från 1990. I testmaterialet ingår manual, testblanketter, material för testning av förståelighet och ett självsvarsformulär för personen som bedöms. Materialet vänder sig till logopeder och logopedstuderande. Manualen till Dysartri – bedömning och intervention innehåller den information man behöver för att kunna genomföra och tolka en dysartribedömning. I manualen anges vilka förmågor som testas i de olika uppgifterna, vilken instruktion man ska ge, hur bedömningen sker och vissa riktlinjer för vad som är att betrakta som normalt respektive avvikande.