Bläddra

E-hälsa som app: dataskydd och datadelning

Kategorier: Juridik
Köp här

E-hälsa som app: dataskydd och datadelning

Kategorier: Juridik
Köp här

Mängden digitala tjänster i samhället har ökat kraftigt det senaste decenniet, också inom hälso- och sjukvård. I denna rapport ligger tonvikten på de juridiska förutsättningarna för dataskydd och datadelning inom digitala hälso-och sjukvårdslösningar, så kallad e-hälsa.   Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet, konstaterar att det finns en diskrepans mellan faktisk användning och reglering, och att det trots ambitiösa politiska mål förekommer legala och rättspolitiska utmaningar i Sverige och EU, som gör att digitaliseringens möjligheter inte fullt ut tas till vara. Personuppgifter ska värnas, men juridiken ska inte hindra utvecklingen, resonerar Magnusson Sjöberg och föreslår att juridiken ska få spela en mer proaktiv roll. Om juridiken får vara med från början, har många mycket att vinna, som producenter, patienter och konsumenter av hälsoappar.  

 

E-hälsa som app dataskydd och datadelning ingår i SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.