Bläddra

Edvard Bäckström

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Edvard Bäckström

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Mellan Edvard Bäckström (1841 86) och hans minnestecknare Bertil Malmberg (1889 1958) låg inte bara ett halvsekel utan även stora omvälvningar Strindberg och Ibsen, modernismen, två världskrig, sexuell frigörelse som enbart Malmberg kunde bevittna och delta i. Bäckström däremot virvlade bort i den avklingande efterromantikens kölvatten, »ett flyende fenomen, som upplöstes till ingenting med aftonrodnaden av en kraftlös tid«. Men hos Fröding, Heidenstam och Levertin spåras hans tonfall. Han spelade upp ouvertyren till en ny epok. Inledning av Per Wästberg. I serien Minnesbiblioteket, utgiven av Svenska Akademien.