Bläddra

Ekonomi i församlingen, 2 uppl.

Ekonomi i församlingen, 2 uppl.

Köp här

Ekonomi i församlingen ger en grundläggande och lättfattlig beskrivning av budget, verksamhetsuppflöjning och årsredovisning. Boken tar också upp de ekonomiska frågor som är specifika för Svenska kyrkan.

I den reviderade upplagan finns alla de ändringar i det kyrkliga regelverket som skett fram till den 1 januari 2009, bl.a. det tidigare kravet på budgetbalans, förändringar i kollekthanteringen, det inomkyrkliga utjämningssystemet och regler kring årsredovisningens innehåll.

Ekonomi i församlingen vänder sig i första hand till förtroendevalda och anställda i Svenska kyrkans, till alla som är delaktiga i församlingens planerings- och budgetprocesser.