Bläddra

Ekonomisk historia : Europa, Amerika och Kina under tusen år

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Ekonomisk historia : Europa, Amerika och Kina under tusen år

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
Ämnet ekonomisk historia har utvecklats snabbt under de senaste årtiondena. Gamla sanningar har reviderats och nya metoder och perspektiv har utnyttjats. Intresset för ekonomisk historia har ökat även inom angränsande ämnen.Denna bok söker – i en enda sammanhållen volym — fånga in dessa förändringar i en historieskrivning som täcker Europa, Amerika och Kina under 1000 år. Under denna tid kom Europa, sedermera västvärlden, att dominera världen genom erövring och ekonomisk styrka. Det är därför naturligt att den ekonomiska historien söker svara på frågan hur denna framgång gått till och vilket pris den krävt.Jämfört med den tidigare utgåvan går skildringen längre bakåt i tiden till cirka år 1000, och längre framåt till år 2010. Boken är indelad i tre större block: Jordbruk, energi och samhällsformer från år 1000 och framåt, Latinamerika och västvärlden från 1500 samt Ryssland och Kina under 1000 år. Flera kapitel har ersatts med nya i bokens första del, där större betoning läggs på energi och miljö. Ett nytt kapitel om Kina har tillkommit i och med landets spektakulära utveckling under senare decennier och dess ledande ställning vad gäller teknisk nivå, handel och folkmängd.Boken är väl utrustad med statistiska uppgifter i tabeller och diagram. Den vänder sig till studenter på grundnivå i ekonomisk historia och angränsande ämnen vid universitet och högskolor.