Bläddra

El i byggnader

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

El i byggnader

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Boken ger en introduktion till elteknik i byggnader, lämplig för kurser inom byggutbildningar, fastighetsföretagarprogram eller som en del av installationstekniken. Den kan också läsas av yrkesverksamma som söker en introduktion till ämnet. Byggnadsingenjörer, fastighetsföretagare och andra aktörer i byggprocessens olika faser behöver förståelse för utformning, dimensionering och projektering av byggnaders samtliga delar. Elinstallationer hanteras vanligen av en yrkeskategori specialiserad inom elteknik, ämnet riskerar därför att komma i skymundan i de traditionella kurserna inom installationsteknik. Installationsteknik är ett brett ämnesområde med stor tyngdpunkt på värme, ventilation och sanitet. Denna bok ger läsaren kompletterande kunskap inom elteknik. Boken behandlar bland annat: • Grundläggande ellära • Elcentralen • Elmateriel • Elsäkerhet • Solcellsanläggningar