Bläddra

Elektronisk handel och avtalsrätt

Köp här

Elektronisk handel och avtalsrätt

Köp här

Två allmänna förändringar; internationaliseringen och den elektroniska kommunikationsteknologin påverkar svensk avtalsrätt. Bland annat ger handel över Internet upphov till många avtalsrättsliga frågor av ny karaktär. Boken vänder sig till jurister och förklarar hur de nya problemen förhåller sig till det gamla regelverket.