Bläddra

Elkraftteknik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Elkraftteknik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Boken behandlar enfas och trefas växelström, Y- och D-kopplade laster, trefaseffekter, enfas och trefas transformatorer, likströmsmaskinen, asynkronmaskinen och synkronmaskinen med ekvivalenta scheman med exempel. Vidare behandlas varvtalsreglering samt faskompensering. Trefas kraftöverföring med friledningar och ekvivalenta scheman, spänningsfall, kortslutningseffekt beskrivs också. Boken avslutas med kapitel om kraftelektronik, speciellt tyristorns funktion vid en-, två- tre-, sexpulskopplingar samt dynamiska förlopp och skydd mot farlig spänning. Varje kapitel innehåller sammanfattningsrutor. Den vänder sig till såväl yrkesverksamma inom området som vill använda den som referens- och uppslagsverk, som till tekniska utbildningar på högskolenivå där man önskar kurslitteratur med god täckning i ämnet.